Šta znači EOJSKI?

» eojski • pridev Koji potiče sa Istoka, istočni, koji je došao ili dospeo sa Istoka (tj. u Grčku).