Šta znači ENURETIČAN?

» enuretičan • pridev (medicina) Upišava se noću.