Šta znači ENUNCIJACIJA?

» enuncijacija • ženski rod Isaz, sud, izreka; objava, obznana, saopštenje.