Šta znači ENUMERIRATI?

» enumerirati • glagol Nabrojiti; pobrojiti; sračunati, izračunati.