Šta znači ENUMERATIVAN?

» enumerativan • pridev Prebrojavački, za brojanje.