Šta znači ENTERALNI?

» enteralni • pridev Utrobni, koji polazi od želuca i creva, koji se tiče utrobe.