Šta znači ENTEOMANIJA?

» enteomanija • ženski rod Versko ludilo, verska zaslepljenost.