Šta znači ENTELEHIJA?

» entelehija • ženski rod Neprekidna radinost ili delatnost, naročito duha: stvarnost, realnost; kod Aristotela: aktivni princip koji ono što je moguće stvara, zatim usavršava i najzad od toga pravi cilj svoga života; viša energija koja sama sebi određuje pravac, ili viša delatnost koja svoj cilj ima u sebi (za razliku od materije koja nosi u sebi samo mogućnost postojanja).