Šta znači ENTEIZAM?

» enteizam • muški rod Filozofsko učenje po kome bez Boga ništa ne postoji (grč.)