Šta znači ENTEGA?

» entega • ženski rod Pomorski ugovor o eksploataciji broda, poznat i u dubrovačkom pravu, o podeli dobiti između vlasnika broda, posade i trgovca koji daje robu za prevoz (grč.)