Šta znači ENTALPIJA?

» entalpija • ženski rod (fizika) Toplotna sadržina, kako je nazvao R. Mollier veličinu: zbir unutrašnje energije (U) i spoljašnjeg rada (pV proizvoda iz pritiska i promene zapremine). Gibbs naziva ovu veličinom "toplotnom funkcijom pri stalnom pritisku".