Šta znači ENOSTOZA?

» enostoza • ženski rod (medicina) Unutarnji izraštaj u kostima.