Šta znači ENOPOLIJUM?

» enopolijum • muški rod Vinara, krčma u kojoj se toči vino; pravo točenja vina.