Šta znači ENOMETAR?

» enometar • muški rod Instrument za određivanje vremena kada se šira nalazi u najvećem previranju.