Šta znači ENOLOŠKI?

» enološki • pridev Što se tiče poznavanja vina, što je u vezi sa naukom o vinu.