Šta znači ENKRATIJA?

» enkratija • ženski rod Uzdržljivost, umerenost, savlađivanje samoga sebe.