Šta znači ENKOMIJASTIKON?

» enkomijastikon • muški rod Pesma u slavu zaslužnog čoveka.