Šta znači ENKOLPIJA?

» enkolpija • ženski rod Nešto što stoji u grudima ili na grudima; otuda: kutijica sa relikvijama (obično krstić, medaljon, Hristov mnonogram i dr.) koja se nosi o vratu, amajlija; krst na grudima vladika i biskupa.