Šta znači ENKAUSTIKA?

» enkaustika • ženski rod Tehnika slikanja starih Grka, koja se sastojala u tome da se voštane boje, putem zagrevanja prenose na osnovu slike, obično na drvo; pr. enkaustički.