Šta znači ENKAPSULACIJA?

» Enkapsulacija • nauka osobina nekog procesa čiji je rezultat delovanja očigledan ali je način izvršavanja samog procesa sakriven od posmatrača