Šta znači ENHONDROMA?

» enhondroma • ženski rod (anatomija) Rskavica koja se stvara na račun koštane srži, a ponekad i jedrog koštanog tkiva, orskavičavanje, orskavičenje, hondroma.

» enhondroma • ženski rod (medicina) Dobroćudni tumor koji raste dalje od površine.