Šta znači ENHEIRIDION?

» enheiridion • muški rod Ručna knjiga, priručnik, pregled, kratak udžbenik neke nauke.