Šta znači ENHARMONIJA?

» enharmonija • ženski rod U antičkoj muzici jedan od tri tonska sistema (dijatonika, hromatika, enharmonija). (grč.)