Šta znači ENHARMONIČAN?

» enharmoničan • pridev (muzika) Koji je u harmoniji i koji zavisi od nje; zgodan, podesan; skladan; enharmonični tonovi, tonovi koji igraju dvostruku ulogu, uprema tome dal li pripadaju jednom ili drugom nizu tonova, usled čega se njihovom skladnošću ili bojom, menja u isto vreme i njihovo ime kao cis ili dis, gis ili as; enharmonični glasovi, oni kojima isti ton pripada pod raznim imenima, kao dis-moll ili es-moll.