Šta znači ENGONADE?

» engonade Egipatske figure predstavljene u klečećem stavu.