Šta znači ENGLEZI?

» Englezi Jedan britanski narod.