Šta znači ENERGETIZAM?

» energetizam • muški rod Filozofsko učenje prema k ome se sve materijalne i duhovne pojave svode na ispoljavanje energije (grč.)