Šta znači ENERGENI?

» energeni Frakcije neke energetske sirovine (npr. nafte). (grč.)