Šta znači ENEOLOTIK?

» eneolotik • muški rod Period u razvitku ljudi kada se još upotrebljavaju predmeti od kamena, ali počinje i upotreba bakra (lat.)