Šta znači ENEJA?

» Eneja • muški rod (mitologija) Čuveni trojanski junak, sin Anhiza i Afrodite, koji se sa malim brojem Trojanaca spasao posle propasti Troje i nakon mnogih pustolovnih doživljaja došao u Italiju i osnovao državu; praotac rimskog naroda.