Šta znači ENEAPETALNA?

» eneapetalna • gr. devet, list botanički: sa devet cvetnih listova.