Šta znači ENEADA?

» eneada • ženski rod Grupa od 9.