Šta znači ENDOMORFOZE?

» endomorfoze • (geologija) Promene koje se dešavaju u još nekonsolidovanoj eruptivnoj masi, pri dodiru sa drugim stenama, u strukturi i u mineralnim sastojcima.