Šta znači ENDOGEN?

» endogen • pridev Unutarnji, koji raste iznutra, koji je postao iz unutarnjih podobnosti ili uzroka; supr. egzogen.
Koji je unutrašnjeg porekla, koji nastaje iz unutrašnjih uzroka, na osnovu unutrašnjih sila, impulsa, bez delovanja neposrednih spoljnih faktora. (grč.)