Šta znači ENDODERM?

» endoderm • muški rod (anatomija) Unutrašnji sloj ćelija u korenu i stabljici biljke;
Unutrašnji zametni listić gastrule višećelijskih životinja iz kojeg se razvijaju probavni i disajni organi kao i žlezde sa unutrašnjim lučenjem (isto i entoderm; spoljni list gastrule, tj. jednog stadijuma u embrionalnom razviću. (grč.)