Šta znači ENDOCENTRIČAN?

» endocentričan • pridev (lingvistika) Koji ispunjava gramatičku ulogu jednog od svojih delova.
Termina koji se odnosi na grupu sintaktički povezanih reči u kojoj je jedna reč funkcionalno ekvivalentna grupi kao celini, tj. postoji odrediv "centar" ili upravni član unutar grupe.