Šta znači ENDO-?

» endo- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem: unutra, kod kuće.