Šta znači ENDO?

» endo • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: unutra, kod kuće.
Prvi deo složenice u značenju: u, unutra, npr. endoderma.