Šta znači ENDIJADA?

» endijada • ženski rod Govorna figura u kojoj se jedan pojam iskazuje dvema rečima skopčanim jednom svezom, npr. dvema imenicama sa svezom i, umesto jednog prideva i jedne imenice, npr. sila i ordija mesto silna ordija, kita i svatovi mesto kićeni svatovi.