Šta znači ENDERMATIČAN?

» endermatičan • pridev (medicina) Koji leži u koži; koji se upotrebljava za kožu, naročito za potkožicu, npr. endermatična sredstva = endermatika.