Šta znači ENDEMIZAM?

» endemizam • muški rod Pojava ograničenog rasprostranjenja biljaka i životinja na jednoj određenoj, najčešće maloj teritoriji (grč.)