Šta znači ENDEMIČAN?

» endemičan • pridev Mesni, domaći, zavičajni; med. koji snalazi jedan narod ili jednu oblast (za bolesti). (grč.)