Šta znači ENDEM?

» endem • muški rod Biljka ili životinja koja živi samo u jednoj geografskoj oblasti (npr. Pančićeva omorika raste samo na nekoliko mesta u istočnoj Bosni i zapadnoj Srbiji).