Šta znači ENCIKLOPEDIJSKI?

» enciklopedijski • pridev Pregledan (ili obaveštajan) u naučnom pogledu; izrađen u obliku enciklopedije, tj. sa svim opštepotrebnim i korisnim znanjima i obaveštenjima. (lat.)

» enciklopedijski • prilog Pregledno u naučnom pogledu; svestrano, iscrpno (grč.)