Šta znači ENCIKLIKA?

» enciklika • ženski rod Enciklično pismo, poslanica; poslanica papina svima nadsibkupima i biskupima. (grč.)