Šta znači EMPRESTOTONIJA?

» emprestotonija • ženski rod (medicina) Povijenost tela napred pri oboljenju od tetanosa; emprostotonus.