Šta znači EMPRESIOMANIJA?

» empresiomanija • gr. paljevina, pomama, ludilo zločinačka sklonost paljevini (kao patološki nagon).