Šta znači EMPORIJUM?

» emporijum • muški rod Trg, tržište, pomorsko trgovište. (grč.)