Šta znači EMPORA?

» empora • ženski rod Galerija, povišeni hodnik u crkvi, tribina (grč.)