Šta znači EMPLASTIČAN?

» emplastičan • pridev (medicina) Koji zatvara, koji steže, koji skuplja.